Hovedopptak barnehageplass samt SFO 2017 - 2018

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (22.mar.2017)

Hovedopptak: Læringsverkstedet barnehage avd. Lødingen, Vestbygd barnehage og SFO, Lødingen barneskole SFO

 

Hovedopptak barnehageplass samt SFO 2017 - 2018

o   Læringsverkstedet barnehage avd. Lødingen

o   Vestbygd barnehage og SFO

o   Lødingen barneskole og SFO

 
«Hovedopptaket gjelder for kommende barnehageår 1.08.2017 – 31.07.2018.

 Foreldrene kan søke på ulike oppholdstider i barnehagen. Oppholdstidene som kan søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.

Søknadsskjema finnes på Lødingen kommune sin hjemmeside, samt Rådhusets resepsjon, Læringsverkstedet barnehage, Lødingen barneskole og Vestbygd oppvekstsenter.

 
Læringsverkstedet AS dekker i dag behovet for barnehageplass på Lødingen tettsted,

Søknad barnehageplass Lødingen tettsted sendes:

Læringsverkstedet AS Bufjellveien 3, 8410 Lødingen
 

Søknad barnehageplass Vestbygd, samt søknad SFO Lødingen og Vestbygd sendes gjennom eDialog eller postes til:
Lødingen Kommune, Oppvekst, Boks 83, 8411 Lødingen.
 

De som har plass eller har søkt plass etter 15.08. 2016, trenger ikke søke på nytt.

 Søknadsfrist: 15. mars 2017

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif