Publisert 10.02.16 - Styringsgruppe

Oppdatert av: Fredrik Farkas (20.mar.2017)

Nytt 10.02.2016:

Det har vært avholdt nytt møte i styringsgruppen for Harstad-prosjektet. Her er referat fra møtet, samt revidert forslag til intensjonsavtale. Denne avtalen behandles i kommunestyret 11. februar. I møtereferatet er det gitt en statusbeskrivelse for hver av de 7 kommunene som er med i prosjektet.

Fra referatet sakser vi følgende statusbeskrivelse for Lødingen:

Lødingen:

  • Lødingen har tre alternativer – egen kommune, Harstad-alternativet og Våganalternativet
  • Flertallskonstellasjonen ønsker primært fortsatt å være egen kommune
  • Har engasjert Telemarksforskning til å utrede 0 alternativ/egen kommune
  • Et folkemøte er gjennomført
  • Det vurderes om folkeavstemming skal avholdes
  • Sak behandlet i formannskapet
  • Kommunestyret vil ta stilling til videre prosess 11. februar

Vedlegg:

INTENSJONSAVTALE KOMMUNESAMMENSLÅING revidert utgave 160208

080216 Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen rev

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: