17/265 sekretær Fellestjenester 100 % (frist 24.04.2017)

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (07.apr.2017)

Vi har ledig stilling som sekretær Fellestjenester med tiltredelse snarest.

17/265 Det er ledig 100 % vikariat som Sekretær med tiltredelse snarest.

Lødingen er geografisk sentrum i Hålogaland, Nord-Norges mest folkerike område.

Hovedskipsleia, E6 og E10 knyttes sammen i Lødingen som er innfallsport til Lofoten,

Vesterålen og Harstadregionen. Harstad-Narvik lufthavn Evenes og byene Harstad,

Narvik, Sortland og Svolvær er 50-90 minutters biltur unna. Lødingen tettsted har ca.

1.800 innbyggere. Miljøet er småbypreget med tjenester og servicetilbud nært oss. I

gangavstand finner du forretninger, kafétilbud, skoler, barnehage, idrettsanlegg og

båthavn. Jada, vi har digitalkino med 3D også. Badestranda Bankfjæra, lønnetrærne,

parkområdene og trehusbyggelsen rammer inn et sosialt folkeferd. Vi lever det gode

liv i Lødingen!

 

Lødingen kommune, Enhet Utvikling har ledig vikariat i 100% som 6863 sekretær

på Fellestjenesten. Fellestjenesten har følgende hovedansvarsområder: Informasjon og kommunikasjon med innbyggerne, politisk sekretariat, arkivfunksjon, posthåndtering, resepsjon og sentralbordtjeneste.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

 • Resepsjon og sentralbord
 • Sekretæroppgaver
 • Posthåndtering
 • Arkivtjeneste
 • Andre oppgaver i enheten etter avtale med enhetsleder må påregnes.

 

Stillingen rapporterer til Kommunalsjef Utvikling. Kontorsted er Rådhuset i Lødingen. Tiltredelse snarest.

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Relevant administrativ/Kontorfaglig utdanning
 • Erfaring i arkivsystemet WebSak er en fordel
 • Høy serviceinnstilling
 • Høy arbeidskapasitet og kompetanse på bruk av IKT-verktøy
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode samarbeids- og relasjonsevner
 • Positivitet og høy gjennomføringsevne
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team

Det er ønskelig med arbeidserfaring fra offentlig forvaltning. Personlige egenskaper tillegges avgjørende vekt.

Lødingen kommune kan tilby:

 • Lønn i henhold til kommunal tariffavtale
 • God pensjonsordning
 • Faglige utfordringer og utvikling
 • Tilsetting etter vanlige vilkår

KRAV TIL SPRÅK:

Det stilles krav om minimum Norskprøve 3 for minioritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, nasjonal og etnisk bakgrunn.

Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønsker om unntak fra dette vurderes i hvert enkelt tilfelle basert på Offentleglova, som forplikter kommunen å offentliggjøre informasjon som søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Organisasjonsmessige endringer over tid må påregnes.

 

Nærere opplysninger om stillingen, får en ved å henvende seg til:

Inger Lise Dahl tlf: 76 98 66 13 /95 94 58 58, e-post: postmottak@lodingen.kommune.no eller ved å gå inn på

http://www.lodingen.kommune.no/stillingledig

Lødingen kommune oppfordrer alle våre søkere å søke på stillingen via vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Lodingen

SØKNADSFRIST: 24.04.2017

 

 

 

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif