17/302 Fastlege (frist 31.05.2017)

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (06.apr.2017)

Vi søker 1 – 2 leger som vil jobbe sammen med oss. Vi har fleksible arbeidsvilkår og er åpne for bruk av deleliste, privat drift og/eller kommunal ansettelse etc.

Fastlege

Lødingen legesenter består i dag av 2 fastleger og en turnuslege, samt støtteapparat. I tillegg 1 fastlegehjemmel som ikke er besatt. Vi benytter journalsystem System X og er tilknyttet Norsk Helsenett. Legesenteret holder til i samme bygning som kommunens helsestasjon og NAV, samt apotek. Her er også kontor for ambulerende psykolog og jordmor. I tillegg vil også psykiatritjeneste, ruskonsulent, barnevern og miljøterapeut for barn og unge få kontorer her.

Legesenteret er et veldrevet og stabilt ANS, med kommunale deltidsstillinger der offentlige oppgaver inngår. Lødingen kommune inngår i legevaktordning sammen med Harstad og Kvæfjord kommuner med vakter på hverdager etter kl. 20.00, samt helg. Vi har lokal legevakt frem til kl. 20.00 på hverdager.

Vi søker 1 – 2 leger som vil jobbe sammen med oss. Vi har fleksible arbeidsvilkår og er åpne for bruk av deleliste, privat drift og/eller kommunal ansettelse etc.

Kvalifikasjoner for stillingen:

Norsk autorisasjon. Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, eventuelt lege under spesialisering. Den som blir tilsatt må beherske norsk muntlig og skriftlig. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vektlegges. Den som tilsettes må legge frem politiattest.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til komm.sjef Monica Jacobsen, tlf. 95 36 26 48, eller kommunelege Marta Strand, tlf. 95 11 88 75

Søknadsfrist 31. mai 2017. Søknaden sendes via Lødingen Kommunes digitale søknadssenter: https://e-skjema.no/Lodingen

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif