17/306 avdelingsingeniører 100 % - enhet Utvikling (frist 26.04.2017)

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (07.apr.2017)

Det er ledig 2 faste stillinger (begge 100%) som avdelingsingeniør med tiltredelse snarest.

Lødingen er geografisk sentrum i Hålogaland, Nord-Norges mest folkerike område.

Hovedskipsleia, E6 og E10 knyttes sammen i Lødingen som er innfallsport til Lofoten,

Vesterålen og Harstadregionen. Harstad-Narvik lufthavn Evenes og byene Harstad,

Narvik, Sortland og Svolvær er 50-90 minutters biltur unna. Lødingen tettsted har ca.

1.800 innbyggere. Miljøet er småbypreget med tjenester og servicetilbud nært oss. I

gangavstand finner du forretninger, kafétilbud, skoler, barnehage, idrettsanlegg og

båthavn.

Lødingen kommune, Enhet Utvikling har ledig to stillinger som avdelingsingeniør i Avdeling Samfunn. Stillingene rapporterer til Avdelingsleder Samfunn. Kontorsted er Rådhuset i Lødingen.

Avdelingen har følgende hovedansvarsområder: arealplanlegging, landbruk- og miljøforvaltning, vann og avløp, byggesak, oppmåling, matrikkel.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingene:

 • Oppmålingsforretning
 • Geodataforvaltning
 • Matrikkelføring
 • Byggesaksbehandling
 • Forvaltning og utvikling av kommunens VA-anlegg
 • Overordna planlegging innenfor fagområdet
 • Prosjektledelse/oppfølging av framtidige utbygging, entreprenører og konsulenter
 • Budsjett og oppfølging av økonomi
 • Andre oppgaver innen avdeling Samfunn etter avtale med avdelingsleder må påregnes

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Ingeniør med relevant fagsammensetning fra universitet eller høyskole
 • Innenfor fagområde oppmåling og byggesak kan lang erfaring kompensere for krav til utdanning.
 • Erfaring i økonomistyring og bruk av økonomisystem
 • Serviceinnstilling
 • God kompetanse på bruk av IKT-verktøy
 • Saksbehandlingserfaring
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team

Det er ønskelig med arbeidserfaring fra offentlig forvaltning. Personlige egenskaper tillegges avgjørende vekt.

Lødingen kommune kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Faglige utfordringer og utvikling
 • Hjelp til å skaffe bolig – flyttekostnader dekkes etter gjeldende regler
 • Tilsetting etter vanlige vilkår

KRAV TIL SPRÅK:

Det stilles krav om minimum Norskprøve 3 for minioritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, nasjonal og etnisk bakgrunn.

Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønsker om unntak fra dette vurderes i hvert enkelt tilfelle basert på Offentleglova, som forplikter kommunen å offentliggjøre informasjon som søker har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Nærmere opplysninger om stillingen, får en ved å henvende seg til:

Tom Roger Hanssen tlf: 76986608 /90157540,
e-post: postmottak@lodingen.kommune.no eller ved å gå inn på http://www.lodingen.kommune.no/stillingledig

Lødingen kommune oppfordrer alle våre søkere å søke på stillingen via vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Lodingen

 

 

SØKNADSFRIST: Onsdag 26. april

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif