17/503 Økonomi controller 100 % (frist 30.06.2017)

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (13.jun.2017)

Lødingen kommune har ledig nyopprettet 100% stilling som økonomikontroller.

STILLING MED SAKSNR 17/503

 

Det er ledig 100% fast stilling som økonomi controller fra 01.09.2017.

 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

Hovedansvar vil være rådgivning og oppfølging av alle kommunale resultatenheter, med et nært samarbeid med avdelingsledere, kommunalsjefer og økonomileder. Vedkommende skal være en aktiv deltager i utarbeidelse av periodiske økonomirapporter, budsjett og økonomiplan, samt ha oppfølging og kontroll av enhetene.

Andre oppgaver som vil bli tillagt denne stillingen vil være
- Rådgivning/bistand i søknadsprosesser om eksterne midler.
- Saksbehandling i saker vedrørende budsjett, budsjettkontroll samt låneopptak.
- Avtalemessige forhold i forhold til personal og tinskadeforsikringer.
- Kostra ansvarlig i kommunen.
- Føring av særregnskap.
- Medvirkning ved avslutning av kommuneregnskapet, samt selvstendig ansvar ved særregnskapene.
- Superbruker regnskap/budsjett, med ansvar for ajourhold og utvikling av systemet.
- Andre oppgaver som måtte falle naturlig innenfor stillingens arbeids og ansvarsområde.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:


- Utdannelse innen økonomifag på minimum bachelor nivå, master ønskelig
- Økonomifaglig forståelse i kombinasjon med analytiske evner
- God skriftlig fremstillingevne.
- Kunnskap om økonomi- og regnskapssystemer ønskelig. Kommunen bruker Agresso og Arena.
- God IKT kompetanse.
- Erfaring fra kommunal virksomhet er ønskelig men vi oppfordrer også nyutdannede kandidater til å søke

Egenskaper:
- Fleksibel og serviceinnstilt.
- Selvstendig og initiativrik.
- God budsjett, regnskaps og økonomiforståelse.
- Anlytisk, nøyaktig og effektiv. Evne å omsette analyser til praktiske råd og tiltak.
- Gode samarbeids, kommunikasjons og formidlingsevner.
- Utviklingsorientert.

 

Lønnsvilkår: Lønn etter avtale

 

Lødingen kommune kan tilby:

Variert arbeid i positivt miljø

Tilsetning på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

Gode pensjons, låne og forsikringsordninger i KLP.

Arbeidstittel: Økonomi controller

Arbeidssted  : Lødingen kommune

Tjenestested: Økonomi

 

Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, nasjonal og etnisk bakgrunn.

Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønsker om unntak fra dette vurderes i hvert enkelt tilfelle basert på Offentleglova, som forplikter kommunen å offentliggjøre informasjon som søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Organisasjonsmessige endringer over tid må påregnes.

Nærere opplysninger om stillingen, får en ved å henvende seg til:

 John Sørhaug tlf:  76 98 66 12/416 12 560, e-post: postmottak@lodingen.kommune.no eller ved å gå inn på http://www.lodingen.kommune.no/stillingledig

 

Lødingen kommune oppfordrer alle våre søkere å søke på stillingen via vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Lodingen

 

SØKNADSFRIST: 30.06.2017

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif