17/710 Vikariat og tilkallingsvikar for hjelpepleiere / helsefagarbeidere (Søknadsfrist: fortløpende)

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (06.okt.2017)

Det er nå ledig stilling i enhet Helse og omsorg som hjelpepleier / helsefagarbeider. Søknadsfrist: fortløpende. Se Lødingen kommunes hjemmeside for mer informasjon

Ledige stillinger på Enhet Helse og omsorg

Helsefagarbeider / hjelpepleier

Fullstendig utlysningstekst finner du ved å gå inn på saksnummeret i tabellen under

Når du søker, skal kommunens søkesenter benyttes: https://e-skjema.no/Lodingen

Velkommen som søker!

(Søknadsfrist: fortløpende)

Tilsetting skjer fortløpende

Saksnummer

Stilling

Tilsettingsforhold

17/710

Helsefagarbeider / hjelpepleier

Vikar / tilkallingsvikar

Stillingsbeskrivelse

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: