17/809 Ledige stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier (Frist 30.11.17)

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (13.nov.2017)

Enhet Helse og omsorg har flere ledige, faste hjelpepleierstillinger fra 08.01.2018. (Frist 30.11.17)

Flere ledige stillinger på Enhet Helse og omsorg

Helsefagarbeider / hjelpepleier

Fullstendig utlysningstekst finner du ved å gå inn på saksnummeret i tabellen under

Når du søker, skal kommunens søkesenter benyttes: https://e-skjema.no/Lodingen

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 3o.11.2017

Tilsetting: 08.01.2017

Saksnummer

Stilling

Tilsettingsforhold

17/809

Helsefagarbeider / hjelpepleier

Faste stillinger

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: