17/646 1 st. lærerstilling i 100 % (snarest)

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (13.okt.2017)

100 % lærerstilling, allmennlærer ved Vestbygd oppvekstsenter. Se Lødingen kommunes hjemmeside for mer informasjon

Lødingen kommune som er geografisk sentrum i Hålogaland, Nord-Norges mest folkerike område. E6 og E10 knyttes sammen i Lødingen og er innfallsport til Lofoten, Vesterålen og Harstad regionen. Evenes lufthavn, Harstad, Narvik, Sortland og Svolvær er 50-90 min. biltur unna. Lødingen tettsted har ca. 1.800 innbyggere.

Lødingen kommune har ca. 2.200 innbyggere, og har behov for medarbeidere i grunnskole og barnehage fra høsten 2017.  Stillingene gjelder i første omgang Vestbygd oppvekstsenter, men behovet kan bli utvidet til å gjelde flere skoler, stillinger og vikarbehov, som følge av videreutdanning av lærere. Tilsatte i skolen må påregne også å ta andre fag utenom sitt spesialområde. Det tas forbehold om andre permisjoner og overføringer, samt stillinger som kan komme til.

Generelt for alle stillinger gjelder godkjent politiattest.

Våre skoler er; Lødingen barneskole, Lødingen ungdomsskole og Vestbygd oppvekstsenter. I tillegg har vi Voksenopplæringa, som primært underviser bosatte flyktninger.

Vestbygd oppvekstsenter ligger ca. 5 mil fra tettstedet og strekker seg med spredt bebyggelse fra Sneisa/ Solstad til Øksneshamn/ Fornes. Vestbygd kirke og Vestbygd oppvekstsenter ligger i Vågehamn med fine muligheter til utendørs aktiviteter i nærmiljøet. Vestbygd oppvekstsenter har de senere årene hatt et elevtall på ca. 20 elever i skolen og 8 barn i barnehagen. Vestbygd er en perle for den som søker utfart i friluft og skjønn natur.

Vestbygd oppvekstsente ligger sentralt i bygda. Elevene er inndelt i 3 grupper; småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Det er stort uteområde ved skolen og natur rundt oss på alle kanter, basseng og gymsal, og spesialrom forøvrig. Skolen er godt utstyrt med Pc-er og digitale tavler på klasserommene. Elever og foreldre har nylig bygd gapahuk i nærområdet.

 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen: Allmennlærer

Kvalifikasjoner for stillingen:

100 % midlertidig stilling med fagområdet norsk og spes.ped., hovedsakelig på mellomtrinnet

Lønnsvilkår: Etter avtale

Lødingen kommune kan tilby:

Variert arbeid i positivt miljø

Tilsetning på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

Arbeidstittel: Lærer

Arbeidssted: Lødingen kommune

Tjenestested: Vetsbygd oppvekstsenter

Nærmere opplysninger om stillingen, får en ved å henvende seg til:

Toril Falch tlf.76986680/93492656, e-post: postmottak@lodingen.kommune.no eller ved å gå inn på http://www.lodingen.kommune.no/stillingledig

Lødingen kommune oppfordrer alle våre søkere å søke på stillingen via vårt digitale

søknadssenter https://e-skjema.no/Lodingen/ Saksnr.: 17/646

 

SØKNADSFRIST: SNAREST!

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: