Aktuelt fra Lødingen

  • 17.01.2018

    Ny skole bygges i Lødingen

    Kommunestyret i Lødingen vedtok 11.01.2018 at det skal bygges ny 1-10 skole med kultursal i tråd med KS- vedtak 71/17. I tillegg til bygging av skolen gjennomføres en ut-/ombygging av Skolevegen og...
  • 17.01.2018

    Ledige omsorgsboliger i Lødingen

    Lødingen Kommune Helse og omsorg har ledig omsorgsbolig i Idrettsveien 3 A

Hva skjer i Lødingen?