Formannskapet

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (21.aug.2017)

Formannskapet i Lødingen kommune består av:

Møteplan for 2017:

19. januar
16. februar
04. mai
08. juni
24. august NY dato 7. september.
28. september
02. november
30. november

Formannskapet starter sine møter kl 14:00

Dersom det er saker til administrasjonsutvalg, planutvalg og næringsstyret holdes
disse samme dag som formannskapet

Reglement for formannskapet

p1310654.jpg

Atle Andersen
Ordfører - AP


p1310695.jpg

Rachel Martinussen
Varaordfører - AP


p1310815.jpg

Anita Marthinussen
Medlem - H


p1310685.jpg

Bjørn Hegstad
Medlem - V


p1310804.jpg

Ánne Márjá Guttorm Graven
Medlem - SV

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: