Lødingen Hjemmetjeneste

Oppdatert av: Fredrik Farkas (25.jun.2017)

Hjemmetjenesten består av  hjemmetjeneste og brukerstyrt personlig assistent (BPA).  


Brukere av hjemmetjenesten er hjemmeboende som har behov for helsehjelp på grunn av:

  • Skade
  • Funksjonshemming
  • Sykdom

Hjemmesykepleie omfatter sykepleie og helsehjelp i hjemmet.

Når det gjelder BPA omfatter der hjemmeboende som har sammensatte og omfattende tjenestebehov. Bruker eller pårørende må være i stand til å ta arbeidslederrollen.

Det er totalt 20.7 årsverk i hjemmesykepleien og det er ca 110 brukere i kommunen. Avdelingsleder er Minna Henningsen. Tjenesten er pr i dag lokalisert på Soltun.

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: