Foreldremøte - Unicef-kampanjen «Den ene»

tirsdag 6. mars 2018, 19:00 - 21:00

Informasjon

Enten du har et barn, jobber med barn, kjenner en ungdom eller er frivillig som stiller opp for barn og unge: Du er viktig! Og vi vil gjerne invitere deg med til å møte fra Unicef-kampanjen «Den ene»

Hun skal holde et foredrag i Lødingen tirsdag 06.mars 2018 klokka 19.00 på rådhuset.

Kjære voksen!

Enten du har et barn, jobber med barn, kjenner en ungdom eller er frivillig som stiller opp for barn og unge: Du er viktig! Og vi vil gjerne invitere deg med til å møte Bilde møte skole fra Unicef-kampanjen «Den ene»

Hun skal holde et foredrag i Lødingen.

tirsdag 06.mars 2018 klokka 19.00 på rådhuset

 

Du er viktigere enn du tror

Foredraget tar voksne med på en reise inn i barn og unges univers. Gjennom historier og fakta, får voksne innsikt i hvordan mobbing kommer til uttrykk i barn og unges liv, og hvor viktige voksnes innsats er når det gjelder å forebygge og håndtere mobbing. Hun kommer med konkrete forslag til tiltak. Foredraget dveler også ved voksne som rollemodeller for egne og andres barn.

Møtet er et ledd i oppfølgingen av ungdataundersøkelsen fra 2017, der det viser seg at ungdom i Lødingen sliter mer med ensomhet, mobbing, depressive symptomer og har mindre ro på fremtida enn jevnaldrende fra andre steder. Det er vi voksne som må ta mest ansvar for å snu denne tendensen i Lødingen. Vi spiller alle en viktig rolle, du kommer vel?

Med vennlig hilsen skolene i Lbilde møte 2ødingen
For mer info:
kontakt beth.jensen@lodingen.kommune.no eller
ragnhild.vilhelmsen@lodingen.kommune.no på tel 76986750 eller 76986772

Sted

Rådhuset
 

Kontakt

Unicef-kampanjen «Den ene»
 

Kristin Oudmayer
Legg til hendelsen i din kalender