Miljøarbeidertjenesten

Oppdatert av: Tor Berg (01.jul.2016)

Her finner man PU-tjenesten (psykisk utviklingshemmede). Brukerne er lokalisert flere plasser i Lødingen, men hovedbasen er i dag på Klokkerjordet. 

Tjenestens store ønske og behov er og få til et samlokalisert bofellesskap, fordi vi mener det gir bedre arbeids- og bovilkår både for brukerne og ansatte. 

I dag er det cirka 20 ulike brukere med spesielle behov i kommunen. 

Om lag 29 årsverk er ansatt i tjenesten.

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif