Åpent informasjonsmøte om 1-10 skole m.m. på Lødingen tettsted

Oppdatert av: Fredrik Farkas (04.feb.2016)

Onsdag 3. februar 2016 kl.- 19.00 blir det et åpent møte i teatersalen ved Lødingen barneskole. Administrasjon vil med konsulent Stein Hamre AS redegjøre for foreløpige planer knyttet til ny samlet skole, 1. til og med 10. trinn»

bilder-lc3b8dingen-barneskole-hjemmeside-002.jpg

Lødingen Barneskole ligger på lokaliteten for den nye skolen.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif