Høringsfristen 16. april 2018.

Lødingen kommune kunngjør med dette vedtak om høring og offentlig ettersyn: vedtak i Lødingen kommunestyre sak 25/18 den 08.02.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 sendes planforslag for kommuneplanens arealdel på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vil du være vår nye medarbeider? Lødingen kommune har flere ledige stillinger.

Taksering/oppmåling av bygninger i Lødingen kommune

Sortland Entreprenør AS og Lødingen kommune inngikk kontrakt på bygging av 1-10 skole med kultursal i Lødingen mandag 12. februar. Kontrakten har en verdi på vel 118 millioner kroner. Bygget skal være ferdig til innflytting 23. juli 2019, slik at skolen tas i bruk til skoleåret 2019/20.

 

Arbeidsplan for kommende uke 12-16 februar 2018 blir som følger:
(endringer kan forekomme om noe uforutsett dukker opp fra HLK sin side)

 

Søknadsfrist 15 mars 2018. Mer informasjon og søknadsskjema finner du under Oppvekst/utdanning og barnehage.

 

Folkehelseuka 2018 vil gå av stabelen i uke 15, 9. - 15. april.

Møtet var arrangert av Folkehelsekoordinator Vibeke Tveit og Kulturkoordinator Anita. H Marthinussen.

Det var ønske om dialog med alle lag/foreninger i Lødingen kommune for å få til et konstruktivt samarbeide. Mange ulike lag/foreninger møtte, og til sammen ble vi 43 stykker.

Kommunestyret i Lødingen vedtok 11.01.2018 at det skal bygges ny 1-10 skole med kultursal i tråd med KS- vedtak 71/17. I tillegg til bygging av skolen gjennomføres en ut-/ombygging av Skolevegen og trafikkarealet ved skolen for å sikre den nye skolens elever en trafikksikker skolevei, ref. egen sak.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.