Hallen vil være stengt fra 21/12 til 27/12 på grunn av rengjøring av hallgulvet. Nissecup 27 og 28/12. Hallfest 29/12. Stengt fra 30/12-2017 til 2/2-2018.

Siste offentlige bading er fredag 15/12, åpner tirsdag 2/1-2018.

Det vil ikke være kveldsvakt i hallen i uke 51 og 52.  

Uke 52 (25-31 desember 2018)
Mandag 25 des. - Stengt
Tirsdag  26 des. - Stengt
Onsdag 27 des. - Åpent 10.30-11.45 og 12.30-13.00
Torsdag 28 des. - Stengt for sendeprøver
Fredag  29 des. - Stengt for sendeprøver
 

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører.

I tillegg har kommunestyret i Lødingen bestemt at også rådmannen og assisterende rådmann kan foreta vigsel.  

Lødingen kommune tilbyr vigsler i rådhuset på hverdager. Ønske om andre steder og tidspunkt kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Dersom kunstneriske innslag planlegges, må det gis beskjed om dette på forhånd.

Tilbudet er gratis for alle.

Se mer info på vår hjemmeside:
- Alle tjenester/ borgerlig vielse

 

Lødingen Kommune Helse og omsorg har ledig omsorgsbolig i Idrettsveien 3 A

Formannskapet har i møte 30. november 2017 vedtatt sitt forslag til budsjett og betalingssatser for 2018.