Kontrakt underskrevet om bygging av ny 1-10 skole

Sortland Entreprenør AS og Lødingen kommune inngikk kontrakt på bygging av 1-10 skole med kultursal i Lødingen mandag 12. februar. Kontrakten har en verdi på vel 118 millioner kroner. Bygget skal være ferdig til innflytting 23. juli 2019, slik at skolen tas i bruk til skoleåret 2019/20.

underskriving av kontrakt - Klikk for stort bilde Ordfører Atle Andersen uttrykker stor glede over at man nå er kommet så langt med 1-10 skole-prosjektet i Lødingen at man har inngått kontrakt med totalentreprenør. Andersen uttaler videre; «Så er det jo ekstra hyggelig at det er et lokalt firma i fra Vesterålen som har vunnet anbudskonkurransen på denne jobben».

Prosjektet med etablering av ny 1-10 skole har modnet over lang tid i Lødingen da man allerede rundt årsskiftet 2012/13 startet med planleggingsarbeidet og de første politiske drøftinger om saken. Det er derfor en gjennomarbeidet og god løsning både for skole og kultursal som nå realiseres i Lødingen. I tillegg til selve byggingen av skolen vi det og bli foretatt en oppgradering av vei- og gateareal i nærområdet til skolen for å sikre elevene en sikker og god skolevei.

Rådmann Kjetil Skjeie har stor tro på at byggingen av 1-10 skole skal bli et godt prosjekt for Lødingen kommune. Skjeie uttaler; «Vi har etablert en god prosjektorganisasjon i tråd med anbefalinger og retningslinjer for byggeprosjekt av denne størrelse. Organisasjonen består av interne og ekstern ressurser. For oss som en liten kommune er det viktig å knytte til oss gode eksterne samarbeidspartnere i prosesser av dette slag, og det føler vi at vi har fått, også gjennom valget av entreprenør» avslutter Skjeie