Møte med lag/foreninger på rådhuset den 9. januar 2018

Møtet var arrangert av Folkehelsekoordinator Vibeke Tveit og Kulturkoordinator Anita. H Marthinussen.

Det var ønske om dialog med alle lag/foreninger i Lødingen kommune for å få til et konstruktivt samarbeide. Mange ulike lag/foreninger møtte, og til sammen ble vi 43 stykker.

Saksliste:

 • 1. Prosjekter/aktiviteter i Lødingen som lag/foreninger jobber med

  Her fikk alle lag/foreninger fortelle litt om sitt lag og sin forening, og dette er god markedsføring. Det som går bra, og det som er utfordringer. Mye som var likt er at lag/foreninger sliter med å få nye medlemmer, og spesielt å få unge med.
  Det er viktig å få frem hvilke lag/foreninger vi har i kommunen, og hva de jobber med, slik at flere evt. kan samarbeide om prosjekter.

  Eks: (ikke tatt med alt)
  Orienteringsgruppa: Fått midler til nye kart. Interessert i å samarbeide med andre ang. fysisk aktivitet og helse for ansatte. Nytt i 2018 er stolpejakt.
  Båtforeningen: Problem med mye trafikk til Hjertholmen/midler til fortau?
  Idrettslaget: Alpinbakken og mangel på toalettforhold. Hvor står Hamdalsprosjektet?
  Frivilligsentralen: Flere må få opplæring i bruk av sykkeltaxi slik at denne kan brukes mer
  Røde Kors: Har besøkstjeneste, og jobber mye med omsorg og møteplasser.
  Unge Saniteten: Etterlyser lekeplassen som egentlig skulle være i Bankfjæra
  Pensjonistforeningen: Rydde skog. Her kan pensjonistforeninga være med på dugnad.
  Sanitetsforeningen: Mandag trim for eldre, medl.møter hver uke og har julebasar.
  Ja til Lødingen: Fortsetter arbeidet med forskjønning av Lødingen. Bidrag kan vipses.
  Motorklubben: 140 stk. på bil treff i sentrum viser at dette med gamle biler er populært.
  Kvannkjosen Velforening: Vedlikeholder veier, overtatt kaia og har egen lavvo som kan leies
  Kystlaget: Ønsker seg flere medlemmer fra Lødingen (mest medlemmer fra Vestbygda) Har egen motorgruppe som har en stor samling gamle motorer. Utfordring hvor skal alt dette plasseres?
  Lødingen Historielag: Vil utgi ny årbok i 2018.
  Revy/Teaterlaget: Er i full drift og vil ha forestilling til høsten.
  Dykkerklubben: Mangler medlemmer, og har dermed utfordring med å stille badevakter i bassenget for folkebading.
  Musikkforeninga: Er 80 år i 2018 og det vil bli konsert i juni, men hvor?

   

 • 2.  Aktuelt Folkehelsearbeid
  Vibeke orienterte kort om denne jobben.
   
 • 3. Økonomiske støtteordninger

  Her finnes det mye god info på Nordland fylkeskommune sine sider.
  nfk.no/søke tilskudd/lag og foreninger.
  En kan også søke tilskudd hos: gjensidigestiftelsen.no, olavthonstiftelsen.no, ungogfri.no, storebrand.no, frifond.no + at sparebankene har sine tilskudd som deles ut.
   

 • 4. Kommunens nye hjemmeside der lag/foreninger kan legge inn kontaktinformasjon.
  Anita viste litt fra den nye hjemmesiden til Lødingen kommune, og gikk inn på siden der hvor alle lag/foreninger må legge inn kontakt info. Viktig for utsendelse av info som heretter kun vil skje pr. mail. Dette er også viktig for andre som vil finne hvilke lag/foreninger som er i kommunen (ligger under Kultur, idrett og fritid. Hver forening lager sin egen innlogging og passord. Så kan lag/forening registreres. Det er laget/foreningen selv som vedlikeholder infoen) Hittil har 10 lag/foreninger registrert seg på hjemmesiden, og oppfordring til alle om å registrere seg.

5. Eventuelt
Anita spurte også om en skal beholde de to ukene med kultur som vi har i Lødingen(Sommer Lødingen og Lødingendagene). Er det for mye med to hele uker? Det er vanskelig å få inn arrangementer, og skal vi fortsette å sende ut program i post?  Skal vi forkorte til helger evt. kutte en av ukene? Dette må lag/foreninger komme med en tilbakemelding om..

Det bør utarbeides en brosjyre med de tilbudene vi har i Lødingen Kommune. Fotoklubben ser om de kan være behjelpelig med å lage en slik brosjyre.

Lag/foreninger ønsket oppfølging av dette første møtet, og det vil bli våren 2018.