Ang merker på veien og trefelling

Oppdatert av: Fredrik Farkas (18.sep.2015)

Trær som henger ut over veibanen skal fjernes for å sikre problemfri fremkommelighet for blant annet brøytebiler. Det er nå merket med piler hvor trær som utgjør risiko er. Her finner du mer info, og litt om hva du kan gjøre selv.

Loven sier at veibanen skal holdes fri fra veiskulder og minst 4,70 meter opp. Spraymerkede piler og tegn rundt om på veiene, som peker mot trær og greiner, forteller at dette skal sages ned av de som har ansvaret for veivedlikeholdet i kommunen. Årasken er enkel og forankret i loven: Veibanen skal holdes fri.

De som skal brøyte til vinteren har andre maskiner enn det kommunen hadde, og derfor blir dette nødvendig nå. De som har gjort vurderingen har også tatt høyde for at tunge snødekte greiner lener seg lenger inn på veibanen.

Info om dette har vært publisert tidligere, og det som nå gjøres er at det som fortsatt ikke er ordnet på tas hånd om.

Det du kan gjøre selv er å se til at din hekk eller dine trær ikke stjeler av plassen det offentlige veinettet skal ha. Loven sier blant annet som følger:

"Greiner må ikke henge lavere enn 4,7 meter over veibanen.
Over fortau må ikke greiner henge lavere enn 2,5 meter. Hekk
og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen"

Dette gjelder da fra veiskulder, altså kanten av veien.

Ergo kan du selv påse at dine grøntområder ikke blir objekt for en vurdering gjort av noen med motorsag og dårlig tid, eller ihvertfall minimere inngripen.

Her finner du en oversikt over reglene, med illustrasjoner (PDF)

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif