Annet

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Andre telefon nummer      
Rådhuset      
Kafferom/Kjøkken Telefon   76 98 66 31
Fagforeningskontor Telefon   76 98 66 34
Delta Telefon   481 76 263
Andre nummer      
Lødingen Lensmannskontor Telefon   76 93 30 50
Lødingen rehabiliteringssenter Telefon   75 42 48 00

Reno-Vest -Strand
Åpningstid: Onsdager 13.00 - 20.00

Telefon
 
  76 11 29 00
 
Vesterålen Regionråd Telefon   76 11 15 00
Lødingen Offentlige Tannhelsetjeneste Telefon   76 93 11 02
Vesterålen Barnevern Telefon   76 10 81 00
Posten (Prix) Telefon   75 66 38 64
Hero      
Tom Helge Birkestrand Telefon  

76 93 30 00

  Fax   76 93 30 11

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif