Arbeidsmiljøutvalget

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (17.sep.2017)

Administrasjonsutvalgets Møteinnkallinger og Protokoller

Innhold:

Trykk på aktuell dato på innkalling/protokoll for å se dokumentet. Dokumentet er i PDF format.

 Møteinnkallinger og møteprotokoller 2014

Møteinnkalling Møteprotokoll
19.03.2014 19.03.2014

 

Møteinnkallinger og møteprotokoller 2015

Møteinnkalling Møteprotokoll
19.02.2015 19.02.2015

10.11.2015

Vedlegg: Mål og handlingsplan for IA arbeidet 2015-2018

10.11.2015

Møteinnkalling og protokoller 2016

Møteinnkalling Møteprotokoll
27012016 27012016
30.11.2016 30112016

 

Møteinnkalling og protokoller 2017

Møteinnkalling Møteprotokoll
28.03.2017 28.03.2017
31.03.2017
Vedlegg: Ombygging av sentrumsbyggets kjelleretasje
31.03.2017
04.05.2017 04.05.2017
02.06.2017 07.06.2017
Etter 01.08.2017 alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller publiseres i Innsynsmodulen.  

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: