Helsestasjon

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (25.jun.2017)

HELSESTASJONEN OG SKOLEHELSETJENESTEN

KONTAKTINFORMASJON

Lødingen kommune
Helsestasjonen
Sjøveien 14
8410 Lødingen


Led. helsesøster

Bjarne Jota

Tlf: 76 98 66 61

Mobil: 902 20 141

bjarne.jota(a)lodingen.nhn.no


Helsesøster

Irene Waage

Tlf. 76 98 66 60

Mobil 911 17 466

irene.waage@lodingen.nhn.no

 Åpningstider:
15. sept. – 14. mai: 08.00 – 15.30
15. mai – 14. sept:  08.00 – 14.45


 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud til barn, ungdom og deres familier.
Helsesøster arbeider forebyggende og helsefremmende ved hjelp av målrettede undersøkelser, vaksinasjoner, hjemmebesøk til familier, veiledning og rådgivning.

Samarbeidspartnere:

Jordmor, lege, fysioterapeut, barnevern, psykisk helsevern, PP-tjenesten og skolen.
Helsestasjonen arbeider i henhold til ”Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten,” veiledningsserie 2-98, Statens helsetilsyn.

Lenker:

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: