Legekontor

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (14.sep.2017)

Legekontor

KONTAKTINFORMASJON

Lødingen Legekontor
Sentrumsbygget
Sjøveien 14
8410 LØDINGEN

Telefonnummer:

Lødingen legesenter: 769 86 650 (telefontid alle hverdager fra kl 08:15-1100 og 13:00-14:30) Fax nr 769 86 659.

Ved behov for akutt legehjelp; 769 31 310

Medisinsk nødtelefon: 113 

Åpningstider:

Resepsjon: Mandag– fredag 08:15-15:00

Laboratoriet er åpent fra 08:30-11:45 og 12:30-14:00. (Laboratoriet er stengt for sendeprøver alle fredager, da posten ikke leveres på lørdager)

Redusert åpningstid laboratoriet

Uke 37:  Normal  åpningstid laboratoriet mandag 11.sept, tirsdag 12.sept og onsdag 13.sept (kl 08.30-11:45 og 12:30-14:00), redusert åpningstid torsdag 14.sept (kl 09:00-11:00)

Uke 38: Mandag 18.sept 08:30-11:45 og 13:00-14:00. Normal åpningstid tirsdag 19.sept og onsdag 20.sept (kl 08:30-11:45 og 12:30-14:00), redusert åpningstid torsdag 21.sept (kl 08:45-11:15).

Uke 39: Mandag 25.sept 08:45-11:15. Normal åpningstid tirsdag 26.sept og onsdag 27.sept (kl 08:30-11:45 og 12:30-14:00), redusert åpningstid torsdag 28.sept (kl 08:30-11:15).

Fastleger:

Ledig legehjemmel; betjenes av vikarlege Jivasini Pratheepan t.o.m. 31.des 2017

Helen Hegg

Marta Prytz Strand

Turnuslege 010917-280218: Lena Flatlandsmo Tangen

Bytte av fastlege; gå inn på  https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Legevakt:

Lokal legevakt i Lødingen fra kl 15:30-20:00 hverdager (mandag-fredag). Telefon 769 31 310. Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

Interkommunalt legevaktssamarbeid. Harstad, Kvæfjord og Lødingen) hverdager fra kl 20:00 til 08:00 og i helg (fredag fra kl 20:00 til mandag kl 08:00). Legevaktslokalet for interkommunal legevakt er lokalisert ved sykehuset i Harstad.

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: