NAV Lødingen

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (16.okt.2017)

nav-logo_126109a.jpg

 

KONTAKTINFORMASJON

NAV Lødingen

Pb 33

8411 Lødingen

Telefon: 55 55 33 33 (mellom kl. 08:00 og kl. 15:30)
Arbeidsgivertelefon: 55553336

Epost: nav.lodingen@nav.no

 

Åpningstid:

Kl. 10:00 til kl. 16:00 (mandag, onsdag, torsdag)

(Tirsdag og fredag STENGT)

Ansatte:

Leder:                          Tine Tennvassås Bjugg

Veileder/ saksbehandler: Sissel Lorentzen

Veileder/ saksbehandler: Marianne Hov Kjellbergvik

Veileder/ saksbehandler: Lillian Bruun

Veileder/ saksbehandler: Cecilie Myrnes

Veileder/ saksbehandler: Åse Andreassen

Veileder/ saksbehandler: Ingebjørg Hauge

Miljøterapeut:                Ann-Ingrid Kanstad
 

Pr. telefon er det lettes å nå oss på vårt hoved nummer (55 55 33 33). Kontaktsenteret kan svare direkte på ca. 80 % av spørsmålene våre brukere stiller. Hvis det er egen saksbehandler du trenger, legger kontaktsenteret beskjed til aktuell veileder slik at vedkommende ringer deg tilbake.

Direktenummer

 

Visjon og overordnede mål

Overordnet visjon for NAV er: Vi gir mennesker muligheter

 

Tjenester:

  • Bistand og informasjon til personer som står utenfor arbeidslivet pga. arbeidsledighet eller helseproblemer
  • Bistand til arbeidsgivere ved rekrutering og ved ansattes sykefravær
  • Bistå brukere med behov for økonomisk veiledning og inntektssikring
  • Bistand og informasjon til personer som ikke klarer å skaffe seg bolig
  • Bistand til å komme ut av rusavhengighet
  • Støttekontakt
  • Husbank (startlån, boligtilskudd og bostøtte)
  • Transportstøtte og ledsagerbevis

 

 

 

 

 

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: