Attraktivitetsanalyse for Lødingen og Vågan

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Vågan og Lødingen kommune har gjennomført et prosjektsamarbeid i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

. Prosjektet kom i stand etter at departementet hadde utlyst et utviklingsprogram der det skulle ses på kunnskap om samspill mellom by og omland. Har vi noen samarbeidsområder som kan styrke relasjonene mellom Lødingen og Vågan – dette gjelder spesielt næringslivet.

I vårt område foregår det tilsvarende prosesser i Sør-Troms regionen og Narvik regionen.

Vågan og Lødingen har engasjert Telemarksforskning for å lage en attraktivitetsanalyse. Denne analysen har sett på befolkningsutvikling, næringsutvikling og framtidsutsiktene.

Analysen gir en oppdatert og aktuell informasjon om de to kommunene, og er framlagt både for politikerne og næringslivet.

Om kommunene skal gå videre inn i fase 2- gjennomføring- må nå vurderes. Prosjektlederne i de to kommunene holder nær dialog med næringslivet for å se om en kan utvikle aktiviteter og prosjekter.

Du finner linken her: Attraktivitetsanalyse for Lødingen og Vågan

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif