Badevakter

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (13.sep.2017)

Lødingen kommune ønsker å tilsette badevakter for tilsyn ved offentlig bading.

Arbeidstiden vil være fra kl 17.45 til 21.15 tirsdager og fra 16.45-20.15 fredager. For nærmere opplysninger kontakt hallbestyrer Arne Kvandal på mail arne.kvandal@lodingen.kommune.no  ,tlf. 47802473 eventuelt  Inger Lise Dahl på mail  inger.lise.dahl@lodingen.kommune.no , tlf 76986600.

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: