Barnehagendagen 2015 - markeres 10. mars.

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

2015 er som kjent Friluftslivets år, og tema for årets Barnehagedag er natur og friluftsliv. Overskrift for dagen er : VI VIL UT !

Barnehagedagen markeres over hele landet hvert år, i år for 10.gang. Markeringen er et samarbeid mellom FUB, Utdanningsforbundet og Fagforbundet . Målet er å synliggjøre noe av det barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.

I år markeres dagen tirsdag  10. mars.

2015 er som kjent Friluftslivets år, og tema for årets Barnehagedag er natur og friluftsliv.

Overskrift for dagen er : VI VIL UT !

 

Her i Lødingen har vi planlagt dagen i samarbeid med FAU, Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Foreldrerepresentantene har vært med i planleggingen fra begynnelsen, og har gjort en kjempeflott jobb med å skaffe sponsorer til alt som et stort arrangement har bruk for.

Det legges opp til en vinteraktivitetsdag  i området rundt Klubbhuset  -på gressbanen og grusbanen.. Vi håper på nok snø til skigåing, aking m.m.

Det vil også bli grilling for barnehagebarna, og kaffe og kaker til de voksne som kommer.

Arrangementet vil pågå i tidsrommet kl 10.00 – 13.00.

Hvis været blir for dårlig forskyver vi arrangementet til påfølgende onsdag eller torsdag.

 

For barnehagebarna og de voksne vil dette bli en kjærkommen anledning til å være sammen siden vi er fysisk spredt resten av året.

 

Alle foreldre /foresatte er invitert til å kommer innom på besøk

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif