Vesterålen barnevern

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (18.okt.2017)

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Lødingen kommune har felles barneverntjeneste med kommunene Sortland, Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes. Vesterålen barnevern har hovedkontor på Sortland. Informasjon om barneverntjenesten finner du på barnevernets hjemmesider www.vestbv.no.

Kontaktinformasjon Vesterålen barnevern:

Telefon: 76 10 81 00
E-post: barnevern@vestbv.no

Postadresse:
Postboks 338
Sjøgata 7
8401 SORTLAND

Besøksadresse til Vesterålen barnevern - avdeling Lødingen
Sjøvegen 14, 8410 Lødingen

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: