Brannkonstabel fast

Oppdatert av: Fredrik Farkas (01.feb.2017)

Det er ledig 5‰ fast stilling som Brannkonstabel deltid

 

STILLING MED SAKSNR 17/53

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

For å opprettholde lovpålagt beredskap skal Lødingen kommune ta inn deltids brannkonstabler/aspiranter til brann- og redningstjenesten.
 

Kvalifikasjoner for stillingen:

- Bo og arbeidssted maks. fem minutter unna brannstasjonen i Lødingen.
- For Vestbygd kreves bosted i Vestbygd.
- Medisinsk og fysisk egnet. Det blir gjennomført medisinsk sjekk, fysisk test samt test for å avdekke evt. klaustrofobi.
- Minimum 2 års praktisk yrkeserfaring etter endt utdanning fra videregående skole
- Må ha førerkort minimum kl. B.
- Søkere som også har førerkort kl. C & CE og/eller utrykningskjøring (U160) har et fortrinn.
- Aksept fra hovedarbeidsgiver for deltakelse i brann- og redningstjenesten må vedlegges søknad.
- Før tilsetting må politiattest, samt dokumentasjon på tilfredsstillende helse legges frem.
- Fysisk test må også gjennomføres og bestås før ansettelse.
- Annen relevant brann/beredskaps – erfaring
- Være egnet som brannkonstabel/aspirant.
- Avklart forhold til vernepliktsverket/førstegangstjeneste.
- Være villig til å delta i pålagte kurs i regi av Norges Brannskole.
- Ønskede kvalifikasjoner:
- Brannfaglig utdanning og erfaring er en fordel, men ikke et krav da full opplæring blir gitt.
- Vi vektlegger samarbeidsevne, praktisk sans, evne til å jobbe strukturert samt kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.
- Videre vektlegger vi psykisk og fysisk styrke til å takle krevende og belastende hendelser.
 

Lønnsvilkår:

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale/SFS2404. I tillegg utbetales årlig godtgjøring for bæring av utalarmeringsenhet.

 

Lødingen kommune kan tilby:

Variert arbeid i positivt miljø

Tilsetning på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

Arbeidstittel: Brannkonstabel

Arbeidssted: Lødingen kommune

Tjenestested: Lødingen kommune

 

Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, nasjonal og etnisk bakgrunn.

Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønsker om unntak fra dette vurderes i hvert enkelt tilfelle basert på Offentleglova, som forplikter kommunen å offentliggjøre informasjon som søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Organisasjonsmessige endringer over tid må påregnes.

Nærere opplysninger om stillingen, får en ved å henvende seg til:

Asbjørn Skovro tlf 76986619, e-post: postmottak@lodingen.kommune.no eller ved å gå inn på http://www.lodingen.kommune.no/stillingledig

 

Lødingen kommune oppfordrer alle våre søkere å søke på stillingen via vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Lodingen

 

Send din søknad NÅ!

SØKNADSFRIST: 01.03.2017

 

 

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif