Brannsikkerhet

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (07.apr.2017)

Få branndøde 1. halvår: Men eldre personer fortsatt mest utsatt

Dødsbrannstatistikken viser fortsatt en positiv trend. Tall fra DSB viser 19 omkomne i brann hittil i år. Det er på nivå med resultatet for første halvår i fjor.

-Det er gledelig å registrere at dødsbrannstatistikken så langt i år viser den samme positive trenden som for 2015, med det laveste antall omkomne siden 1961, sier informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk brannvernforening.

Han håper den positive utviklingen vil vedvare, men mener samtidig det er for tidlig å fastslå at dødsbrannstatistikken har fått en varig knekk. Statistikk for tiårsperioden 2006-2015 viser et årsgjennomsnitt på 58 omkomne i brann.

Det gjenstår å se om tallet for omkomne i brann stabiliserer seg på et lavere nivå enn vi har sett tidligere. For inneværende år er det også greit å minne om at vi bare er halvveis, og at vi statistisk sett har noen av de mest brannfarlige månedene foran oss, understreker Hagen.

Mange av de som omkommer i brann tilhører risikoutsatte grupper. Til disse hører blant annet eldre mennesker. Om lag halvparten av de som har omkommet i brann i år har vært over 67 år. Matlaging på komfyr er en gjenganger blant brannårsaker.

-Eldre mennesker trenger i varierende grad hjelp til å ivareta egen brannsikkerhet. Derfor har vi i samarbeid med KLP Forsikring etablert prosjektet «Bry deg før det brenner» hvor pårørende får råd og veiledning om hvordan de kan bidra til å trygge sine eldre. Anskaffelse av komfyrvakt på kjøkkenet er blant nyttige tiltak, fremholder Hagen.

Kontaktperson for media:

Sturle Hagen, informasjonssjef i Norsk brannvernforening

Mobiltelefon: 416 11 030        

Med vennlig hilsen

Norsk brannvernforening

Tor Erik Skaar

Informasjonsrådgiver

Stiftelsen Norsk brannvernforening, Ensjøveien 16, Pb 6754 Etterstad, 0609 Oslo

T: 23 15 71 00  D: 23 15 71 09  M: 917 24 306  E: tes@brannvernforeningen.no

Følg oss på nett: www.brannvernforeningen.no | Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: