Budsjettet for 2015, og åpent budsjettmøte

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Budsjettet for 2015 for Lødingen kommune, og økonomiplanen, legges herved ut til høring. Det inviteres også til åpent møte om budsjettinformasjonen 3. desember i kommunestyresalen på Lødingen kommunes rådhus kl 13:30. Dette vil ta ca 1 time. AMU (kommunens arbeidsmiljøutvalg) vil umiddelbart etterpå ha møte med budsjett som tema.

Papirene kan også leses på biblioteket i Lødingen, på Rett Vest og Matkroken i
Vestbygd.

Rådmannes budsjettkommentar og saksframlegget med formannskapets vedtak
sendes herved ut kommunens arbeidstakerorganisasjoner, rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og eldrerådet, og AMU og på butikkene i Vestbygd og begge
bibliotekene våre.

Du finner alle dokumentene lenger ned i saken.

Vil du komme på informasjonsmøte i om budsjettet?

Vi inviterer til åpent møte om budsjettinformasjon 3. desember i kommunestyresalen
på Lødingen kommunes rådhus kl 13:30.

Dette vil ta ca 1 time. AMU (kommunens arbeidsmiljøutvalg) vil umiddelbart etterpå
ha møte med budsjett som tema.

Har du merknad til kommunens budsjett :

Kommunens budsjett har høringsperiode jfr kommunelovens bestemmelser om 2
ukers offentlig høring; fra mandag 24. nov til tirsdag 9. des 2014 kl 08:00.

Uttalelser som kommer etter kl 08:00 tirsdag 9. desember blir ikke tatt hensyn til.

Uttalelsene legges fram for kommunestyret torsdag 11. desember.

Uttalelser til budsjettet sendes Lødingen kommune, boks 83, 8411 Lødingen eller til postmottak@lodingen.kommune.no

 

Gjeldende dokumenter:

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 (5 MB)

Utsendingen til arbeidstakerorganisasjonene, RFMMNF, eldrerådet, AMU, butikkene i Vestbygd og begge
bibliotekene.

Formannskapets Inkalling fra 20.11.2014

Formannskapets protokoll 20.11.2014

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif