Bygdebokarbeid i sluttfasen

Oppdatert av: Knut Blengsli (09.sep.2015)

Arbeidet med gårds-. og slektshistorien for Lødingen etter 1900 er nå i sluttfasen. Bygdebokforfatter Isak Kjerpeseth Hassel har jobbet i prosjektet siden desember 2010.

Forfatter Isak Kjerpeseth Hassel er nå i sluttfasen med bygdeboken for Lødingen. "Boken" skal etter planen ligge på nettet i løpet av høsten og etterhver komme i bokformat.

Mer informasjon kommer ...