Demensomsorg

Oppdatert av: Fredrik Farkas (25.jun.2017)

Ved mistanke om demens får du tilbud om utredning hos fastlegen eller spesialisthelsetjenesten i samarbeid med demensteamet i kommunen.

Personer med demensdiagnose får oppfølging og evaluering av tjenestetilbudet

på bakgrunn av endringer av funksjonsnivå i dagliglivet.

 

Hvem kan få tjenesten?

Personer med mistanke om sykdommen demens eller demensdiagnose.

 

Tjenestens innhold:

Personer med demens får tilbud som er tilpasset egen sykdomsutvikling. For å imøtekomme dette tilrettelegger helsepersonell for individuelt tilpasset demensomsorg.

”Tiltakskjede demens” består av flere sentrale tilbud til den enkelte og deres pårørende.

 

Hva kan du forvente av oss?

Personen med demens og pårørende skal møte helsepersonell med god kompetanse på demens. For å ivareta brukermedvirkning skal helsepersonell tilrettelegge for samarbeid med personen og nære pårørende. Personer med demens og deres pårørende skal oppleve at tjenestene er organisert slik at det sikres trygghet og kontinuitet. Helsepersonell skal gi god

og lettfattelig informasjon, og sikre seg at informasjonen er forstått. Helsepersonell skal også

legge til rette for at pasienten selv kan samtykke til nødvendig helsehjelp, og hvis ikke vurdere pasientens evne til å forstå situasjonen (vurdere samtykkekompetanse).

 

Hva vi forventer av deg?

At du bidrar med dine ressurser i samhandling med helsepersonell.

At du og eventuelt nære pårørende bidrar til et godt samarbeid for tilrettelegging av tjenesten.

 

Praktiske opplysninger:

Enkelte av tjenestene i ”Tiltakskjeden demens” må søkes på. For nærmere informasjon,

se beskrivelse av den enkelte tjenesten.

Demenskoordinator/pårørendekontakt:

Solveig Storjord Hanssen  tlf 90 36 10 80 eller 76 98 67 11

                                               solveig.hanssen@lodingen.kommune.no

se også informasjon om demensteam.

 

Linker:

http://tidsskriftet.no/article/1993496  Demens fram mot 2050 – Tidsskrift for Den norske

                                                            legeforening

demenslinjen@nasjonalforeningen.no

http://helsenorge.no/sykdomogbehandling/sider/demens.aspx

http://www.blimed.no/Dokument/Demens TV-Aksjonen NRK 2013

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: