Demensteam

Oppdatert av: Trond Blengsli (25.jun.2017)

Demensteamet i Lødingen er et lavterskeltilbud og en ressursgruppe i kommunen, med tilbud til deg som: har en demenssykdom eller er familie eller pårørende til en person med demens.

 

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for flere sykdommer i hjernen. Vanligvis oppstår demens i høy alder, men kan en sjelden gang oppstå fra 40-års alder.

Sykdommen er kronisk og utvikler seg ofte over tid.

 

Demensteamet – for hvem?

                        -Personer med mistanke om begynnende hukommelsessvikt og personlighetsforandringer, pårørende, legetjenesten, hjemmetjenesten eller andre som er i kontakt med eldre

                        -Dette er et uforpliktende tilbud

 

Hvorfor demensteam?

                        -Møte personer med sykdommen demens på et tidlig stadium, gi tilbud på riktig tidspunkt slik at personen med sykdommen demens kan ha en meningsfull tilværelse og                            være støtte til kommunens helsepersonell

 

Hva gjør demensteamet?

                       -Utredning/kartlegging, anbefaling av tiltak, veiledning, undervisning, bla pårørendeskolen, henvisning til lege,samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell og                         koordinering av tiltak innen demensomsorgen

                        -Er med i ”Demensnettverk Vesterålen”, drevet av Kløveråsen

 

Demensteamet i Lødingen består av:

Evy Synnøve Hanssen hjelpepleier Lødingen sykehjem
Inger Perly Andersen hjelpepleier avdeling tilrettelagt for personer med demens sykdom
Dan K. Johansen sykepleier Lødingen Sykehjem
Lise S. Martinussen vernepleier avdeling tilrettelagt for personer med demens sykdom
Solveig S. Hanssen vernepleier/koordinator demens Lødingen kommune

             

Kontakttelefon demens:                    90 36 10 80

Demenskoordinator (onsdager):        76 98 67 11

E-mail:                                               solveig.hanssen@lodingen.kommune.no

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: