Den Norske Kirke

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (10.okt.2017)

Lødingen kirkene har fått egen nettside: Adressen er:

lodingen.kirken.no
 

Ansatte Lødingen kirkekontor

 

Kirkeverge og
daglig leder (100 %) 
Herbjørg Bjørstad
Telefon Direkte: 76 98 66 29 / 915 60 244
e-post:   

 

kirkeverge(a)lodingen.kommune.no

herbjørg.bjorstad(a)lodingen.kommune.no

 


 

Sogneprest Gøran Bremnes
Adresse Mikkel Revs veg 10,8410 Lødingen
Telefon Direkte 76 98 66 36/47 90 77 77
e-post prest8410@gmail.com

 


 

Kantor (100 %)     Christopher Briggs   
Jobber 25 % i musikkskolen   
Telefon Direkte: 76 98 66 36
  Mobil: 41 36 93 57
e-post:   

 christopher.briggs(a)lodingen.kommune.no

 


 

Kirketjener (45 %)    Jan Sverre Norheim  
Adresse Sløyfa, 8412 Vestbygd  
Telefon Privat: 76 93 53 05
  Mobil: 94 20 73 96 
e-post:    jsvnor(a)gmail.com

 


 

Kirkegårdsarbeider      Annar Olsen
(selvstendig næringsdrivende)    
Adresse Sløyfa, 8412 Vestbygd 
Telefon Privat: 76 93 54 13
  Mobil: 99 64 57 39
e-post:    annaro(a)online.no

 


Lødingen menighetsråd/Fellesråd for perioden 2015 - 2019

 

  Representanter  
1 Torunn Rinø 8412 Vestbygd
2 Hege Lichtwarck 8410 Lødingen
3 Anne Myrlund 8410 Lødingen
4 Åshild Dragvik 8410 Lødingen
5 Margit Nilsen 8410 Lødingen
6 Elisabeth Hanssen 8412 Vestbygd
Sokneprest Gøran Bremnes 8410 Lødingen
Kom.repr. Bjørn Hegstad 8410 Lødingen
  Vararepresentanter  
1 Solveig Sande 8410 Lødingen
2 Dagrun O. Anthonsen 8412 Vestbygd
3 Per Olav Aure 8410 Lødingen
4 Johan Jacobsen 8412 Vestbygd
Kom. vararepr. Rolf Kristensen 8410 Lødingen

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: