Drift

Oppdatert av: Sissel Kvalø (01.jul.2016)

Avdelingsleder - Asbjørn Skovro
Telefon: 76 98 66 19
E-post: asbjorn.skovro(a)lodingen.kommune.no

Avdeling Drift har følgende underavdelinger

Teknisk Drift

Drift- og vedlikeholdsstandard for vei - Lødingen kommune

Trafikksikkerhet - Beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif