eDialog

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (28.jul.2017)

eDialog – sikkert innlevering av dokumentasjon til Lødingen kommune.

Lødingen kommune har tatt i bruk sikker løsning for å motta digitale forsendelser fra private og næringsdrivende.

Å sende dokumenter via epost kan være en usikker kanal, og kan i verste tilfelle stoppes i spamfilter. Ved å benytte tjenesten eDialog, åpner Lødingen kommune for at du kan sende inn dokumenter via en sikker kanal.

Fordeler med bruk av eDialog:

  • Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokumenter merket «unntatt offentlighet».
  • Kanalen er kryptert
  • Avsender id-bekreftet.
  • Forsendelsen leveres direkte i sak- og arkivsystem i kommunen.

 

Her finner du eDialog for Lødingen kommune.

NB!: For å benytte tjenesten, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Slik fyller du ut skjemaet:

eDialog – sikker innlevering av dokumentasjon til Lødingen kommune

Vi oppfordrer både privatpersoner og bedrifter til å benytte eDialog til å sende dokument trygt inn til oss!

 

Henvendelser med enkle spørsmål som ikke trenger saksbehandlilng hos oss, skal ikke sendes via eDialog. De kan sendes via e-post til postmottak@lodingen.kommune.no

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: