Eldrerådet

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (17.sep.2017)

Her finner du innkallinger og protokoller til Eldrerådet i Lødingen.

Eldreråd 2015-2019


Medlemmer:
Torstein Aaring Nilsen – 41147121, torstein@knm.no
Solveig Sande – 97139388, solveig.ch.sande@gmail.com    
Britt Edel Hansen – 95803408, brit-ha2@online.no    
Viggo Nilsen – 93297183,  mayvig@hotmail.no    
Georg Hansen, 97630181

Varamedlemmer
Berit F Marthinussen – 48005656, beritfm@online.no    
Bjørg Ødegård – 48233675, bj-eoes@online.no
Elsa Nilsen, 99589466
Tor Eirik Andersen, 41515739, toreira@gmail.com    
Dagfinn Ribe, 93441300, ribe@totem.no        

Innhold:

 


Trykk på aktuell dato på innkalling/protokoll for å se dokumentet. Dokumentet er i PDF format.

 

Møteinnkalling 2012 Møteprotokoll 2012
18. januar 18. januar
10. april 10. april
21. mai 21. mai
11. september 11. september
05. desember 05. desember
   
   

 

Møteinnkalling 2013

Møteprotoll  2013     

Innkalling 11.februar 2013 11. februar 2013
Innkalling 29.april 2013 Protokoll 29.april 2013
Innkalling 6.september 2013 Protokoll 6.sept. 2013
Innkalling 25.november Protokoll 25.november

 

Møteinnkalling 2014

Møteprotoll  2014

24.03.2014 24.03.2014
25.03.2014 25.03.2014
02.06.2014 02.06.2014
17.09.2014 innkalling
17.09.2014  delegeringsreglement
17.09.2014 medvirkning/høring delegeringsreg.

 
20.10.2014

 

.

Møteinnkalling 2015

Møteprotoll  2015

18.11.2015 18.11.2015
01.12.2015 01.12.2015

 

Møteinkalling 2016

Protokoll 2016
01.02.2016 01.02.2016
05.04.2016 05.05.2016
06.06.2016 06.06.2016
26.09.2016 26.09.2016
31.10.2016 31.10.2016
05.12.2016 05.12.2016

 

Møteinkalling 2017

Protokoll 2017
06.03.2017 06.03.2017
18.04.2017 18.04.2017
23.05.2017 06.06.2017
Etter 01.08.2017 alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller publiseres i Innsynsmodulen.  

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: