Eldrerådet

Oppdatert av: Fredrik Farkas (08.des.2016)

Her finner du innkallinger og protokoller til Eldrerådet i Lødingen.

Eldreråd 2015-2019
Medlemmer:

Torstein Aaring Nilsen – 41147121, torstein@knm.no
Solveig Sande – 97139388, solveig.ch.sande@gmail.com    
Britt Edel Hansen – 95803408, brit-ha2@online.no    
Viggo Nilsen – 93297183,  mayvig@hotmail.no    
Georg Hansen, 97630181

Varamedlemmer
Berit F Marthinussen – 48005656, beritfm@online.no    
Bjørg Ødegård – 48233675, bj-eoes@online.no
Elsa Nilsen, 99589466
Tor Eirik Andersen, 41515739, toreira@gmail.com    
Dagfinn Ribe, 93441300, ribe@totem.no        

 


Trykk på aktuell dato på innkalling/protokoll for å se dokumentet. Dokumentet er i PDF format.

 

Møteinnkalling 2012 Møteprotokoll 2012
18. januar 18. januar
10. april 10. april
21. mai 21. mai
11. september 11. september
05. desember 05. desember
   
   

 

Møteinnkalling 2013

Møteprotoll  2013     

Innkalling 11.februar 2013 11. februar 2013
Innkalling 29.april 2013 Protokoll 29.april 2013
Innkalling 6.september 2013 Protokoll 6.sept. 2013
Innkalling 25.november Protokoll 25.november

 

Møteinnkalling 2014

Møteprotoll  2014

24.03.2014 24.03.2014
25.03.2014 25.03.2014
02.06.2014 02.06.2014
17.09.2014 innkalling
17.09.2014  delegeringsreglement
17.09.2014 medvirkning/høring delegeringsreg.

 
20.10.2014

 

.

Møteinnkalling 2015

Møteprotoll  2015

18.11.2015 18.11.2015
01.12.2015 01.12.2015
   
   

 

Møteinkalling 2016

Protokoll 2016
01.02.2016 01.02.2016
05.04.2016 05.05.2016
26.09.2016 26.09.2016
31.10.2016 31.10.2016
  05.12.2016

 

Se også

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif