Endring i Møteplan

Oppdatert av: Fredrik Farkas (01.sep.2016)

Kommunestyremøtet 29. september flyttes til 6. oktober.

Bakgrunn for flytting er at Lødingen kommune sammen med resten av fylkets kommuner har mottatt innkalling fra Fylkesmannen til møte for ordførere og rådmenn i Bodø 29. september. I det møtet skal Fylkesmannen legge frem sin anbefaling i kommunereformsaken.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif