Enhet - Utvikling

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Enhet Utvikling     Teknisk
Enhetsleder Telefon   76 98 66 13
Erik Schøning     911 40 926
       
Rådgiver Telefon   76 98 66 17
Torgeir Johansen     994 45 137
       
Ingeniør - Vei/bygg/vedlikehold Telefon   76 98 66 19 
Asbjørn Skovro     991 05 012
       
Ingeniør - Bygg/oppmåling Telefon   76 98 66 18 
Elisabeth Hoel     951 45 656
       
Ingeniør - Plan Telefon   76 98 66 21
Erling Kvalø     481 76 264
       
Saksbehandler - Vann/avløp Telefon   76 98 66 23
Odd Magne Berg     950 36 040
       
Brannstasjon Telefon   76 98 66 22
Lager - Hamndalen Telefon   76 98 66 32
Offersøy Vannverk Telefon   76 93 23 22
       
Idrettshallen Telefon   76 98 66 09
Ville Rasmussen     957 22 955
       
Idrettshallen - Kjøkken Telefon   76 98 66 43
       
Enhet Utvikling     Vaktmestergruppe
Ørnulf Five Telefon   481 76 254
Lasse Kvitvik Telefon   906 01 663
Odd-Kjell Karlsen Telefon   957 23 388
Ville Rasmussen Telefon   957 22 955
Arne Kvandal Telefon   478 02 473
       
Enhet Utvikling     Uteseksjonen
Tor Werner Five Telefon   481 76 251
Jens Pedersen Telefon   481 76 252
Kaare Olav Hanssen Telefon   481 76 253
Svein Bjugg Lillestjerna Telefon   908 01 290
       
Enhet Utvikling     Landbruk/miljø
Tom-Roger Hanssen Telefon   76 98 66 08
      901 57 540
       
Enhet Utvikling     Havn
Svein Henriksen Telefon   76 98 66 37
Lødingen Havnevesen     959 97 930
       
Enhet Utvikling     Kultur
Kinobestyrer Telefon   76 98 66 28
Knut Blengsli     942 09 618
      942 09 618 - Kinoen
       
Ungdomsklubben Cobra /
Frivilligsentralen
Telefon   915 52 840
Jan Roger Nilsen     47 291 120
       
Lødingen Bibliotek Telefon   76 98 67 60
Jorunn Schotting      
       
Vestbygd Bibliotek Telefon   76 98 66 92
       
Los- og Telemuseum Telefon   76 93 56 62
Sigrid Lind Henriksen      

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif