Vet du om noen lag og foreninger?

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

I så fall vil vi gjerne at du deler det med oss så vi kan oppdatere vår oversikt.

Sist vi prøvde oss på oversikten av lag og foreninger var godt over halvparten avviklet. Den resterende halvparten var vanskelig å få tak i fordi de fleste ikke hadde e-post, eller et telefonnummer som var i bruk.

Så vet du om noen lag og foreninger vi kan putte i oversikten vår hører vi gjerne fra deg!

Og har de e-post, hjemmeside/facebookside og telefon vil vi gjerne ha det også.

 

Ta kontakt med Lødingen Kommune på telefon 769 86 600

Eller på e-post: sentralbord@lodingen.kommune.no

Eller du kan møte opp i resepsjonen, så noterer vi flittig.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif