Fellestjenesten

Oppdatert av: Helene Ribe (07.apr.2017)

Fellestjenesten på Rådhuset er en serviceavdeling for innbyggerne, for politikerne og for administrasjonen.

Fellestjenesten er det første du møter når du kommer inn på Rådhuset. Her henvender du deg for å få hjelp videre, enten det er en du skal snakke med eller en sak du skal ha informasjon om.

Leder for Fellestjenesten er Herbjørg Bjørstad. Tlf. 76 98 66 26.

Fellestjenesten ivaretar fellesfunksjoner som publikumsmottak, postmottak, sentralbord, arkiv, møtebehandling, politikerservice, fakturering, kopiering og informasjon inkludert web-sida og intranettsida til kommunen.

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: