Ferievikarer sommeren 2015

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Lødingen kommune, Enhet Helse og omsorg, søker etter ferievikarer. Vi trenger sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, miljøterapeuter, personlig assistenter, miljøarbeidere.og assistenter.

   Saksnr. 15/92

Lødingen kommune, Enhet Helse og omsorg, søker etter ferievikarer. Vi trenger sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, miljøterapeuter, personlig assistenter, miljøarbeidere.og assistenter.

Flere opplysninger finner du på www.lodingen.kommune.no, ledige stillinger.

ontaktperson er personalkonsulent  J. Gundersen, tlf. 76986713.  

Søk på http://min.e-kommune.no/lodingen_kommune. Søknader på sms, på epost eller i vanlig brev vil normalt ikke bli behandlet.

Søknadsfrist 10.03.15

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif