Finner du en gassflaske langs norskekysten? Ring 110

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Den siste uken er det funnet flere gassflasker i havet og i fjæra langs kysten i Nord-Norge. Flaskene stammer fra den danske gassleverandøren Kosan Gas, som advarer folk mot å ta gassflaskene opp.

I samarbeid med lokalt brannvesen har Kosan Gas iverksatt et system for innsamling og håndtering av gassflaskene. Nå ber de alle som kommer over slike flasker melde fra:

- Dersom folk ser en slik gassflaske langs kysten, ber vi dem ringe brannvesenet på telefonnummer 110. Da vil lokalt brannvesen hente flaskene og sende de til oss for destruksjon, forteller daglig leder i Kosan Gas Norge, Stig Ramsvik.

Gassflaskene inneholder gassen propan, et brennbart materiale som blant annet brukes til grillen.


- Gassflaskene er normalt ikke farlige, men vi vet lite om flaskenes tilstand etter så lang tid på sjøen. Derfor advarer vi mot at folk tar med flaskene til hjemmebruk. Flaskene er ikke til skade for verken dyr eller mennesker slik de nå ligger i vannet, sier Ramsvik.

Antallet vil trolig øke

Gassflaskene stammer fra en skipstransport mellom Danmark og Island i desember 2014. På grunn av dårlig vær og tung sjø mistet to ulike skip hver sin container med til sammen 1280 gassflasker. Først den siste uken har Kosan Gas blitt gjort oppmerksom på at funnet langs norskekysten har en sammenheng med disse hendelsene i desember.

Stig Ramsvik i Kosan Gas Norge spår at flere gassflasker vil fortsette å dukke opp langs norskekysten i månedene fremover.

- Gassflaskene har blitt spredd over enorme sjøområder, med sterke undervannsstrømninger. Hvor mange som vil dukke opp langs kysten i Nord-Norge er foreløpig uklart, men antallet vil trolig øke. Derfor er det viktig at folk som finner gassflasker i sitt nærmiljø kontakter brannvesenet på telefonnummer 110, slik at vi sikrer innsamling og håndtering av flaskene, avslutter Ramsvik.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Stig Ramsvik, Daglig leder Kosan Gas, Norge

T. +47 9221 2590

E-post stig.ramsvik@kosangas.no

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif