Folkemøte – områderegulering Fiskøya i Lødingen kommune

Oppdatert av: Sissel Kvalø (18.mar.2017)

Rambøll inviterer til åpent folkemøte i Lødingen den 22. mars 2017, Kommunestyresalen på Rådhuset, kl. 18:00

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter Plan- ogBygningsloven § 6 inviterer Rambøll med dette til åpent folkemøte i Lødingen den 22. mars 2017, Kommunestyresalen på Rådhuset, kl. 18:00

Hensikten med møtet er å informere om planarbeid for områderegulering av Fiskøya i Lødingen kommune. Formålet med arbeidet er å etablere nytt industri- og havneareal – ny framtidig logistikk-knutepunktet i Vesterålen og Lofoten.

Rambøll skal presentere planprogram for konsekvensutredninger og forslag til områdereguleringen. I tillegg vil trinnene i planprosessen i henhold til krav i plan- og bygningsloven bli beskrevet. Det vil være anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til reguleringsplanarbeidet.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif