Forlengelse av bussrute

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (05.jul.2017)

Nordland fylkeskommune har på nytt vurdert spørsmålet om å forlenge bussrute 18-711 Lødingen-Øksneshamn fra Lødingen sentrum til sykehjemmet ved behov, dette på oppfordring fra Lødingen kommune.

På tur mot Lødingen ber kunden sjåføren å kjøre til sykehjemmet ved behov.
Retur kan bestilles samtidig eller pr. telefon som oppgis på rutetabellen.

Det er besluttet som en prøveordning å innføre bestilling til/fra bussholdeplassen i sentrum til/fra Lødingen sykehjem.

Prøveordningen iverksettes fra og med 21. august 2017

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: