Formannskapet - Innkalling/protokoll - 2014

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Her finner du innkallinger og protokoller til formannskapet i Lødingen.

Trykk på aktuell dato på innkalling/protokoll for å se dokumentet. Dokumentet er i PDF format.

Møteinnkalling Møteprotokoll
06.02.2014 06.02.2014
13.02.2014 13.02.2014
27.03.2014 27.03.2014
15.05.2014 15.05.2014
19.05.2014 19.05.2014
12.06.2014 12.06.2014

28.08.14 Sakskart formannskapsmøte
28.08.2014 Budsjettseminar 2014

 

28.08.2014
18.09.2014 18.09.2014
25.09.2014 (ekstraordinært) 25.09.2014
23.10.2014 23.10.2014
20.11.2014 20.11.2014

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: