Formannskapets budsjettinnstilling

Oppdatert av: Fredrik Farkas (03.des.2016)

Formannskapets budsjettinnstilling er nå lagt ut for offentlig innsyn. Dokumentene finner du her.

Budsjettinnstillingen har saksnummer 130/16 og finnes på side 8 og utover i dette dokumentet:

Protokoll Formannskapet 01.12.2016

Og her er følgedokumentene:

Budsjettforslag

Budsjettkommentar

Gebyrregulativ teknisk

RenoVest

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif