Forslag til adressenavn i kommunen

Oppdatert av: azhub (08.jun.2017)

Lødingen kommune har satt igang et prosjekt for at alle adresseverdige objekter i kommunen skal få en adresse.

Et adresseverdig objekt er en bolig, bedriftslokale, hytte og fritidseiendommer men også tomter som er satt av til slik bruk. Et adresseverdig objekt kan også være større forsamlings-plasser og andre steder folk kan ha behov for å finne fram til.

Det er ikke bare enkelt adresser men også områder, et adresseområde kan være en vei eller et avgrenset området. Det brukes helst der det ikke er tydelige veier, traktorveier eller godt opparbeidede stier i området.

Kommunen ønsker at befolkningen i Lødingen kommune er engasjert og kommer med navneforslag, eller med kommentarer til kommunes forslag.

Brev og adresseplanen er sendt ut til åtte bygde- og grunneierlag i kommunen, brev og adresseplanen finner du også i resepsjonen i Lødingen rådhus. I Vestbygd finner du planen i "Berit- butikken" og "Rett Vest". 

Brev: Forslag til adressenavn på veger og områder i Lødingen kommune og Adresseplan for Lødingen kommune

Kartverktøy finnes på nett: Vesterålskartet og seeiendom.no og ved henvdelse til rådhuset.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: