Frisklivssentralen endrer kontordag

Oppdatert av: Trond Blengsli (03.aug.2017)

Det blir ny kontordag på frisklivssentralen

Fra og med 1. august bytter Frisklivssentralen i Lødingen kontordag fra fredag til onsdag.

Kontortiden til koordinator Irene Waage vil være 08.00-15.30.  Inkludert her er tilbudet «Gå-trim» som heretter blir onsdager kl. 10.00.

Kontorsted blir som før på helsestasjonen.

Frisklivssentralen kan kontaktes på tlf. 91117466, eller mail friskliv@lodingen.kommune.no

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: